O nás

Niečo málo o nás

Prvá stopa nás však zavedie na vínorodý kopec Vajrab. Meno dostal podľa vínnej révy, ktorá sa tu pestovala už v tých časoch, keď nemeckí baníci nafárali zlatonosnú žilu jednou z najstarších štôlní sv.Juraj (Ergištôlňa). Žilu nazvali Weinrebner. Vajrab je skomoleninou nemeckého slova weinrebe – vínna réva. Je teda pravdepodobné, že vinohrady tu boli už vtedy, keď saskí kolonisti prichádzali do nášho kraja po odchode Tatárov v 13.storočí a začali s hlbinnou banskou ťažbou.

2% z daní

Vinári

Mladé vinárstvo v ktorom svoje vína vyrábajú z hrozna z Pukanca a okolitých obcí a ponúka ich pod značkou kalt wine.
Vinica a pivnica Jozefa Blahu sa nachádza na južnom úpätí vrchu Vajrab, patrí medzi najvyššie položené vinice v Pukanci.
Ľoch s dĺžkou 20m, hĺbkou 17m a stálou celoročnou teplotou 9 °C.
vytvoril: Branislav Ballon