Daniel Ballon

Ľoch Ballon

Náš ľoch, ako sa pivnice v Pukanci nazývajú sa nachádza pod námestím sv. Urbana vo vinohradníckej časti Pukanca. Bol vykopaný kladivkom a dlátkom ako sa kedysi kopali bane v celom Pukanci. Vo vnútri sa nachádza malá kremenná zlatonosná žila. Ľoch má dĺžku 20 m., v najhlbšom mieste je 17 m. pod úrovňou zeme a celoročnú teplotu okolo 9 °C.

Rodina Ballonovcov pestuje a vyrába víno v Pukanci víno už 5 generácií. Vinica na ktorej pestujeme odrodu Leanka Pesecká sa nachádza ďalej od ľochu na kopci zvanom Gániky.

Kontakt

vytvoril: Branislav Ballon