Odkrytie značenia a inštalácie tabúľ

V decembri 2021 sa nám podarilo odkryli naše nové značenie, vďaka ktorému naše pivnice nájdete ešte ľahšie.

vytvoril: Branislav Ballon